За Нас


Транспортнa компания “ Клавдио Моторс Стар ” стартира своята дейност през 2003 г. Фирмата е специализирана в автобусен транспорт в страната и чужбина, както и в сътрудничество в областта на туристическите услуги.  Компанията е лицензирана с лицензия за международен автобусен превоз от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
“Клавдио Моторс Стар” предлага ежеседмичен автобусен транспорт от България до Италияи от Италия до България. Преминавайки през Гърция или Сърбия, Хърватия и Словения. Автобусния превоз е на принципа От Врата До Врата и обхваща всички гадове в България и в цяла Италия, по предварителна заявка на клиентите.
“Клавдио Моторс Стар” осъществява и международна куриерска дейност, на багажни и малогабаритни товарни пратки.
“Клавдио Моторс Стар” осъществява трансфери в България и в цяла Европа, от следните дестинации или по определени от клиента маршрути.
“Клавдио Моторс Стар” отдава автомобили под наем с професионални шофьори, владеещи Английски език, до всяка избрана от клиента точка в цяла Европа.
“Клавдио Моторс Стар” закупува и сътрудничи при закупуване на МПС, тяхното  транспортиране, изготвяне на необходимата документация. При изрично  заявено от клиента желание, го представлява пред Българските и чуждестранни власти. / www.kms-car.com /
“Клавдио Моторс Стар” извършва и застрахователни услуги към ЗК Лев Инс АД.
Средногодишният пробег към международни дестинации в километри възлиза над – 600 000 км  и 100 000 км, към вътрешни дестинации. Изминавани от квалифицирани и опитни шофьори.
      “Клавдио Моторс Стар”  е официален превозвач на Австрийските музикални седмици ” – провеждани всяка година от посолството на Р. Австрия и ВИЕНСКИ КЛУБ!
© Copyright KMS Travel - Design by VOODOO Technologies